Valmistaudu kokeeseen

RKL JÄRJESTÄÄ VALMENNUSKURSSIN AMK-VALINTAKOKEESEEN Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lisätiedot: www.rkl.fi/koulutusVälj den vita hjälmen!

År 2013 igen startar yrkeshögskolorna ett nytt utbildningsprogram: Utbildningsprogrammet för arbetsledning inom byggnadsbranschen, som utexaminerar byggmästare (YH).

Till den nya utbildningen kan personer med grundexamen inom byggbranschen eller husteknik och studenter, gärna med arbetserfarenhet inom byggbranschen, söka.

År 2013 erbjuds ca 60 studieplatser till byggmästare (YH) som vuxenstudier och 252 som ungdomsutbildning. Som vuxenstudier erbjuds utbildningen endast på finska men som ungdomsutbildning även på svenska.

Den svenska utbildningen, 17 studieplatser, finns vid Yrkeshögskolan Novia.  

På finska finns utbildningen i Esbo och Helsingfors (Metropolia), Kuopio (Savonia), Tammerfors (TAMK), Tavastehus (HAMK), Uleåborg (Oulun AMK), Villmanstrand (Saimaan AMK), Åbo (Turun AMK) och Seinäjoki (SEAMK).

Byggmästare är en högt uppskattad titel vilket märks bl.a. i att utbildningen i antal sökande per studieplats hör till de populäraste inom teknikbranschen.

Gemensam ansökan är 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi

I Finland finns ca 20 000 byggmästare med teknikerutbildning av vilka en fjärdedel går i pension de närmaste åren. Arbetsutsikterna är goda inom byggnads- och VVS-branschen. Byggandet upphör inte i Finland!

Examensbenämning: Byggmästare (YH), Rakennusmestari (AMK), Bachelor of Construction Management.

Antagningsgrunder: grundexamen inom byggnadsbranschen eller inom husteknik eller annan utbildning på andra stadiet (till exempel studentexamen) avklarat urvalsprov

Studiernas omfattning: 210 studiepoäng

Studietid: ca 3,5 år

Studiernas innehåll:

- byggnadsekonomi (byggprocessen, kostnadshantering)
- produktionsekonomi (metoder, kvalitet)
- ledarskap (förmansskap, projekthantering, arbetarskydd, arbetslagstiftning)
- material- och konstruktionsteknik (betong, trä, stål)

Arbetsledare inom byggande

Det har utbildats byggmästare i Finland i över 120 år. Byggmästaren kan leda byggprojekt, såväl nybyggen som renoveringar, från byggstart till underhåll av byggnaden.

De äldre och de yngre mästarna leder byggnadsarbetet på byggplatsen. De ser till att arbetet blir utfört planenligt inom utsatt tid, med beaktande av god byggnadssed, tryggt och så att alla lagar och förordningar efterföljs.

Alla byggarbetsplatser skall enligt lagen ha en ansvarig arbetsledare (ansvarig mästare), som övervakar och leder byggnadsarbetet. Hans uppgifter är att leda planering som sker under arbetets gång, organisera arbetet, göra upp tidtabeller och förbereda inköp av material och förnödenheter. Han ansvarar också för att miljö- och kvalitetssystem förverkligas.

Byggbranschens alla olika delområden har sina egna specialarbetsledare (t.ex. VVS-arbetet).

 

Mera information erbjuder

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
Rakennusteollisuus RT ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-Tu ry
Ammattiliitto Pro ry