Valmistaudu kokeeseen

RKL JÄRJESTÄÄ VALMENNUSKURSSIN AMK-VALINTAKOKEESEEN Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Lisätiedot: www.rkl.fi/koulutusBerättelse:ahl_iso.jpg Ansvariga mästare Mikael Åhl

 Profil:

Namn:

 

Mikael Åhl

Utbildning:

 

Byggmästare

Arbetsgivare:

 

Företagare, Rakennuspalvelu Å & K

Ålder:

 

42 år

Fritidssysselsättningar:

 

motion och juniorverksamhet


Ansvariga mästaren, byggmästare Mikael Åhl (42 år) har verkat som företagare i byggbranschen i 16 år. Han blev färdig byggmästare från Tekniska läroanstalten i Ekenäs i början av 1990-talet. Mikaels entreprenad- och övervakningsuppdrag sträcker sig från Ekenäs till Lovisa.

- Jag är mycket nöjd med mitt val av karriär. Jag får arbeta med omväxlande uppgifter och träffar hela tiden nya människor och upplever nya situationer.

- Det är mycket viktigt för en byggmästare som övervakar småhusbyggen att vara lugn och beslutsam. Man måste tro på sin egen förmåga och på sitt kunnande i besvärliga situationer. Att komma överens med folk är a och o.

Mina kunder är de privata hushållen
Mikaels kunder är vanliga familjer som bygger småhus. Småhusbyggena ska ha en utsedd arbetsledare som godkänts av kommunens byggnadsinspektion. Denna arbetsledare övervakar bland annat underleverantörernas arbete och försäkrar sig om att alla granskningar och syner görs.

- Förutsättningen för att ett småhusprojekt ska lyckas är att mästaren vinner kundens förtroende. Jag strävar i allt mitt arbete till kundens bästa. I småhusprojekt vill byggherren d.v.s. beställaren förutom övervakning också ha andra tjänster. Dessa är till exempel kostnadsberäkningar, ansökning av bygglov, val av huspaket och material och konkurrensutsättning av underleverantörsarbete. Då man bygger lönar det sig att ty sig till experter både när det gäller planering, övervakning och entreprenad.

- Egnahemsprojekten skiljer sig betydligt från företags och organisationers byggprojekt. Den som låter bygga ett småhus har sina egna pengar i blöt i projektet och har annars också sitt egna personliga sätt att ta sig an projektet.Detta måste man komma ihåg som ansvarig byggmästare.

Att störta från projekt till projekt
Då man övervakar småhusbyggande måste man förflytta sig från projekt till projekt. Man tillbringar mycket tid i bilen och på byggarbetsplatserna. På kvällen måste det finnas tid att arbeta vid datorn. Ingen dag är den andra lik.

- Under en arbetsdag kan jag till exempel komma överens med en kommun om vatten- och avloppsarbeten, slå fast hur vägar ska dras med en entreprenör inom jordbyggnadsarbete, inspektera en grund, ta emot installationer och göra slutgranskningar.

- Ivriga småhusbyggare som bygger själva arbetar på sina byggen på veckoslut och ledigheter. Då ber de ofta den ansvariga byggmästaren om råd per telefon.

Självständighet och frihet
Småhusbyggandet sker inte mellan klockan åtta och fyra. Arbetsdagarna börjar vid soluppgången och slutar då det skymmer på kvällen. Enligt Mikael kan också en ung byggmästare få goda projekt snabbt om han bara väcker tillit och förtroende.

- Jag kan mycket långt bestämma själv i vilken takt jag arbetar. Det finns förstås alltid nödsituationer som man måste reagera snabbt på: om lyftkranen hamnat i diket har man inte tid att fundera utan man måste handla genast.

- Ibland blir dagarna långa och man kan ha flere besvärliga situationer att ta hand om på samma gång. Det här är ändå småsaker jämfört med all den frihet och självständighet som mitt yrke erbjuder!

Text: Markku Lahtinen, Viestintä Oy Viisikko
Bilder: Kimmo Brandt